نظرسنجی و پرسشنامه‌های
ساده اما جذاب

مخاطبینتان علاقه ندارند به نظرسنجی‌های خسته‌کننده و تکراری پاسخ دهند. از میان صدها قالب فرمی جذاب به مشتریانتان ارائه دهید.

مدیریت کامل پرسشنامه‌ها

پرسشنامه‌های تک صفحه‌ای یا چندصفحه‌ای برای خودتان شخصی‌سازی و ایجاد کنید. ۳۰ نوع فیلد برای نمایش اطلاعات مورد هدفتان در اختیار دارید تا تحلیل اثربخشی برای اهداف خود بدست بیارید.

قدرتمندترین فرم‌های شرطی و محاسباتی

مشخص کنید چه پارامترهایی برایتان مهم است و تصمیم بگیرید که چه انتظاری از پرسشنامه خود دارید. فاکتورهای شرطی تعریف کنید و مخاطب را به سمت مسیرهای مورد نظر هدایت کنید.

با محاسبات فرمالو مانند یک ماشین حساب هوشمند، مبالغ و امتیازاتی که از مخاطب می‌خواهید دریافت کنید را مشخص کنید.

طراحی پرسشنامه‌های سازمانی

عملکرد کارکنان و کیفیت بخش‌های مختلف سازمان خود را از طریق فرم‌های هوشمند فرمالو شخصی ‌سازی کنید و در دسترس کارکنان و مشتریان قرار دهید.

قدرتمند، ساده، شخصی‌سازی شده

آماده شروع هستید؟

        رایگان ثبت‌نام کنید و از قدرت و سادگی کار با فرمالو لذت ببرید. نظرسنجی و فرم‌هایی بسازید که مخاطبانتان مشتاقانه دوست دارند به آن‌ها پاسخ دهند!