فرم ساز گوگل چه امکاناتی دارد؟ آيا فرم ساز جایگزینی هم وجود دارد؟

فرم ساز گوگل چه امکاناتی دارد؟ آيا فرم ساز جایگزینی هم وجود دارد؟

فرم ساز گوگل یکی از معروفترین فرم سازهای دنیا است و بر اساس ذخیره سازی داده ها بر روی فایل (اکسل و متنی) کار می کند. یکی از برتری های سرویس فرم ساز گوگل، راحتی کار کردن با آن، دسترسی آسان و رایگان بودن آن است. به همین دلیل برای انجام نظرسنجی های کوچک و … ادامه »