روش شخصی سازی کردن favicon فرم برای برند خودتان

.شما می‌توانید در فرمالو با استفاده از قرار دادن لوگو در فرم خود به راحتی آیکون سایت یا همان Favicon خود را تغییر دهید

شما میتوانید با قراردادن یک لوگو بر روی فرم خود ایکون بالای صفحه که در قسمت آدرس نمایش داده میشود یا همان Favicon را تغییر دهید و به لوگو خود تبدیل کنید.

آیا زمانی که از دامنه شخصی استفاده میکنیم میشود که favicon را تغییر داد؟

بلی! عنوان فرم ها زمانی که برای آن ها دامنه های سفارشی تعریف کرده‌اید، عنوان فرم شما را می پذیرد. همچنین تغییر، favicon یا آرم فرم (جعبه عکس بالا در آدرس بار فرم شما) را می پذیرد.

اگر نمی‌خواهید عکس لوگو در فرم خود نشان داده شود می‌توانید از CSS سفارشی زیر در برگه “طراحی” فرم خود استفاده کنید:

.formaloo__form-logo{display: none;}
آموزش فیلدها در فرم ساز فرمالو
روش ارسال داده‌ها از یک فرم به فرم دیگر
روش ارسال داده‌های یک فرم به فرم دیگر
بارگذاری مقادیر پیش فرض در فرم خود
چگونه فرم خود را با مقادیر پیشفرض بارگذاری کنیم؟

Getting started is easy

Start organizing your data with Formaloo.