بازخوانی پاسخ های یک فرم در فرم دیگر

روش‌های بازخوانی پاسخ‌های یک فرم در یک فرم دیگر

بیایید با هم ببینیم چگونه میتوانیم با قابلیت بازخوانی پاسخ ها در فرمالو فرم های جذاب تری بسازیم.

۱. پایپ پاسخ ها چیست؟

بازخوانی پاسخ یا پایپینگ پاسخ ها به شما این امکان را می دهد که در هر قسمت از فرم آنلاین خود، پاسخ به یک سوال کنید یا نمایش دهید. به عنوان مثال، اگر کسی به سوال، “نام شما چیست؟” پاسخ دهد “سارا”، شما می توانید “سارا” را در جای دیگری در فرم خود نمایش دهید.

این یک تجربه شخصی تر و جذابی برای ارسال کننده شما ایجاد می کند. تقریباً در هر جایی از فرم خود می‌توانید از پاسخ‌دهی به صورت آنلاین استفاده کنید.

۲. چگونه از امکان پایپ پاسخ ها استفاده کنیم

پایپ پاسخ‌ها در فرم شما بسیار آسان است. ابتدا یک شناسه برای فیلدی که می خواهید در جای دیگری پایپ کنید اضافه کنید. توجه داشته باشید که در کادر ID فقط می توانید از اعداد، حروف و آندرلایل (underline) بدون فاصله استفاده کنید.

پس از آن، می‌توانید با قرار دادن شناسه در دو پرانتز، مقدار آن شناسه را در عنوان یا توضیحات فیلد دیگر وارد کنید. به عنوان مثال، اگر شناسه فیلد متن کوتاه شما “name” است و می خواهید پاسخ آن را در یک سوال دیگر وارد کنید، می توانید اضافه کنید: سلام {{name}}، چند سال دارید؟

پس از تکمیل این مراحل، فرم های شما به طور خودکار پاسخ ها را بازخوانی میکند و در سوال دیگر شما نشان می دهند.

آموزش فیلدها در فرم ساز فرمالو
روش ارسال داده‌ها از یک فرم به فرم دیگر
روش ارسال داده‌های یک فرم به فرم دیگر
بارگذاری مقادیر پیش فرض در فرم خود
چگونه فرم خود را با مقادیر پیشفرض بارگذاری کنیم؟

Getting started is easy

Start organizing your data with Formaloo.